İLETİŞİM

Mezopotamya Mah. 326. Sk. No:2A/26 Kayapınar/Diyarbakır

tel +90 412 224 13 44     e-mail yolkur@yolkur.com.tr     yolkur.2harfiyat@hotmail.com